Samhällsbyggnadspraxis

Samhällsbyggnadspraxis är ett unikt verktyg där domar som rör dig som arbetar inom samhällsbyggnad samlas på ett och samma ställe i ett lättöverskådligt bibliotek.  


INNEHÅLL

Praxis från domstolarna är direkt avgörande för att kunna besvara många frågor i det dagliga arbetet och här hittar du underlag som hjälper dig att fatta beslut om bland annat bygglov, miljö och stadsplanering.

Du får sammanfattningar av alla avgöranden från högsta instans inom miljö – Mark- och miljööverdomstolen. Som enda aktör bevakar vi samtliga tingsrätter där många viktiga frågor inom samhällsbyggnad avgörs. Den digitala handboken fokuserar helt på offentlig sektor och innehåller nyheter från en mängd rättsområden som sträcker sig över såväl offentlig rätt som civilrätt.

Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
en del av Blendow Group

Instagram

LinkedIn

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

Växel: 08-579 366 00

E-post: info@lexnova.se

Twitter

Skapa abonnemang

825 kr/mån

Få tillgång till samlad samhällsbygnadspraxis

*Gäller vid förskottsbetalning på en årsprenumeration. Priser ex moms.  

LEXNOVA SAMHÄLLSBYGGNADSPRAXIS | Samlad praxis