Rätten att bestämma över sin egen kropp är en fundamental rättighet, som skyddas både av Regeringsformen och Europakonventionen. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är patientens rättsliga ställning i Sverige svag. Patientlagens bestämmelser har beskrivits som tandlösa. Avsnittet fokuserar på en särskild aspekt av den personliga integriteten – självbestämmanderätten, som är grunden för all öppenvård. Planerade vårdåtgärder förutsätter den enskildes samtycke. 

Fredrik Bergman går igenom fallet Teddy – en av Paolo Macchirinis patienter som utsattes för en operation som han inte samtyckt till, och om Olivia som mot sin vilja utsattes för ett riskfyllt ingrepp under sin förlossning. De här målen ställer en viktig fråga om patientens självbestämmande och integritet på sin spets – är det här individuella rättigheter eller bara offentliga skyldigheter?

Rätten att bestämma över sin egen kropp är en fundamental rättighet, som skyddas både av Regeringsformen och Europakonventionen. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är patientens rättsliga ställning i Sverige svag. Patientlagens bestämmelser har beskrivits som tandlösa. Avsnittet fokuserar på en särskild aspekt av den personliga integriteten – självbestämmanderätten, som är grunden för all öppenvård. Planerade vårdåtgärder förutsätter den enskildes samtycke. 

Fredrik Bergman från Centrum för rättvisa går igenom fallet Teddy – en av Paolo Macchirinis patienter som utsattes för en operation som han inte samtyckt till, och om Olivia som mot sin vilja utsattes för ett riskfyllt ingrepp under sin förlossning. De här målen ställer en viktig fråga om patientens självbestämmande och integritet på sin spets – är det här individuella rättigheter eller bara offentliga skyldigheter?

LEXNOVA PLAY 

Patientens självbestämmande och integritet - individuella rättigheter eller offentliga skyldigheter

Fredrik Bergman, jurist och chef för Centrum för rättvisa

* Personuppgifter hanteras enligt BlendowGroups Integritetsskyddspolicy

Allmänna villkor hittar du här.

  Ta del av avsnittet kostnadsfritt

LEXNOVA PLAY 

Patientens självbestämmande och integritet - individuella rättigheter eller offentliga skyldigheter

Fredrik Bergman, jurist och chef för Centrum för rättvisa

* Personuppgifter hanteras enligt BlendowGroups Integritetsskyddspolicy

Allmänna villkor hittar du här.

  Ta del av avsnittet kostnadsfritt