Allmänna villkor hittar du här.

Få 3 webbinarier on-demand för endast 1 495 kr

Lexnova Total – samla webbinarierna tillsammans med alla våra tjänster för endast 11 760 kr under ett helt år

Nyheter
Juridisk omvärldsbevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden. Vi bevakar flera instanser, från tingsrätt till högsta instans och skriver fler nyheter än någon annan aktör. Genom skräddarsydda bevakningsprofiler säkerställer du kontinuerlig uppdatering av rätt information och slipper nyhetsflöden som inte är relevanta. 
Play
Juridisk webb-TV med nyheter, analyser och praktiska tips från landets främsta experter. Ett enkelt sätt för dig som bolagsjurist att hålla dig uppdaterad på de senaste nyheterna och undvika dyra misstag. Våra experter ger varje månad sin analys.
Expertkommentarer
Med våra Expertkommentarer får du varje månad skriftliga analyser med praktisk vägledning som hjälper dig att agera rätt i krävande situationer.
Varje månad får du uppdateringar kring nya lagar och regler samt expertens analys och vägledning kring vad detta får för konsekvenser för berörda. Regelverken ändras frekvent och vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad för att kunna fatta rätt beslut.
Praxis
Lexnova Praxis är lättanvända digitala handböcker där du hittar alla centrala rättsfall och ett antal lagbeslut som samlas på ett ställe för att underlätta hämtning av information. Få hjälp och vägledning för att lösa specifika juridiska frågor.


Pris alla tjänster: 1 år 11 760 kr

Arbetar du med familjerätt? Vi har samlat tre av våra populäraste webbinarier i ett paket för endast 1 495 kr (ord. Pris 8 970 kr) för att du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ska kunna ta del av de senaste nyheterna på området.

Se till att du vet när lagregeln laglottskränkning aktualiseras, vilka villkor som givare kan ställa upp för gåva och uppdatera dig på senaste praxis gällande bodelning. Caroline Elander Knip och Martina Fältén från Elander Advokatbyrå samt Johanna Corneliusson och Helena Piccolini Danielsson från Familjens Jurist vägleder dig för att du enkelt ska kunna fatta rätt beslut utifrån gällande regler.

Få tillgång till tre av våra populäraste webbinarier inom familjerätt för att du inte ska missa något

Detta ingår:
När aktualiseras lagregeln och vad bör man som praktiker tänka på vid en process rörande kränkning av laglott? Frågan om kränkning av laglott aktualiseras ofta i den praktiska tillämpningen men vägledande praxis är begränsad på området. Caroline Elander Knip från Elander Advokatbyrå igenom lagregeln med en fördjupning avseende särskilda skäl och du får en genomgång av aktuell praxis som finns på området samt dess prejudiciella betydelse för den praktiska verksamheten. Läs mer
Ofta vill en givare av en fastighet ställa upp villkor i gåvobrevet som innebär inskränkningar i att förfoga över fastigheten för gåvotagaren. Få kännedom om vilka villkor som givare kan ställa upp för gåvan och vilka konsekvenser dessa kan medföra. Johanna Corneliusson och Helena Piccolini Danielsson från Familjens Jurist igenom senaste praxis på området, vilka villkor som kan uppställas samt vilka oförutsedda konsekvenser de kan medföra, inte enbart för gåvotagaren utan även för deras barn och barnbarn. Läs mer
Praxis gällande bodelning – de viktigaste fallen från 2020 till idag
De senaste åren har ny praxis kommit från HD som förtydligar tolkning av flera frågor. Du som arbetar med bodelning kommer ha stor hjälp av detta vid både rådgivning och tvister. Martina Fältén från Elander Advokatbyrå går igenom praxis och de viktigaste rättsfallen som har kommit de senaste åren som samtliga som arbetar med bodelning bör känna till. Se till att du är uppdaterad och få bättre kunskap gällande bodelning och olika tolkningssvårigheter. 
Detta ingår:
När aktualiseras lagregeln och vad bör man som praktiker tänka på vid en process rörande kränkning av laglott? Frågan om kränkning av laglott aktualiseras ofta i den praktiska tillämpningen men vägledande praxis är begränsad på området. Caroline Elander Knip från Elander Advokatbyrå igenom lagregeln med en fördjupning avseende särskilda skäl och du får en genomgång av aktuell praxis som finns på området samt dess prejudiciella betydelse för den praktiska verksamheten. Läs mer

Ofta vill en givare av en fastighet ställa upp villkor i gåvobrevet som innebär inskränkningar i att förfoga över fastigheten för gåvotagaren. Få kännedom om vilka villkor som givare kan ställa upp för gåvan och vilka konsekvenser dessa kan medföra. Johanna Corneliusson och Helena Piccolini Danielsson från Familjens Jurist igenom senaste praxis på området, vilka villkor som kan uppställas samt vilka oförutsedda konsekvenser de kan medföra, inte enbart för gåvotagaren utan även för deras barn och barnbarn. Läs mer
Praxis gällande bodelning – de viktigaste fallen från 2020 till idag
De senaste åren har ny praxis kommit från HD som förtydligar tolkning av flera frågor. Du som arbetar med bodelning kommer ha stor hjälp av detta vid både rådgivning och tvister. Martina Fältén från Elander Advokatbyrå går igenom praxis och de viktigaste rättsfallen som har kommit de senaste åren som samtliga som arbetar med bodelning bör känna till. Se till att du är uppdaterad och få bättre kunskap gällande bodelning och olika tolkningssvårigheter.
 
Läs mer

Få tillgång till tre av våra populäraste webbinarier inom familjerätt för att du inte ska missa något

Arbetar du med familjerätt? Vi har samlat tre av våra populäraste webbinarier i ett paket för endast 1 495 kr (ord. Pris 8 970 kr) för att du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ska kunna ta del av de senaste nyheterna på området.

Se till att du vet när lagregeln laglottskränkning aktualiseras, vilka villkor som givare kan ställa upp för gåva och uppdatera dig på senaste praxis gällande bodelning. Caroline Elander Knip och Martina Fältén från Elander Advokatbyrå samt Johanna Corneliusson och Helena Piccolini Danielsson från Familjens Jurist vägleder dig för att du enkelt ska kunna fatta rätt beslut utifrån gällande regler.

TRE WEBBINARIER ON-DEMAND INOM FAMILJERÄTT

Senaste nytt för dig som arbetar med familjerätt

Lexnova håller dig uppdaterad på nya lagar och regler när du behöver det

TRE WEBBINARIER ON-DEMAND INOM FAMILJERÄTT

Senaste nytt för dig som arbetar med familjerätt

Lexnova håller dig uppdaterad på nya lagar och regler när du behöver det