Allmänna villkor hittar du här.

Få 3 webbinarier on-demand för endast 4 485 kr

Lexnova Total – samla webbinarierna tillsammans med alla våra tjänster för endast 11 760 kr under ett helt år

Nyheter
Juridisk omvärldsbevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden. Vi bevakar flera instanser, från tingsrätt till högsta instans och skriver fler nyheter än någon annan aktör. Genom skräddarsydda bevakningsprofiler säkerställer du kontinuerlig uppdatering av rätt information och slipper nyhetsflöden som inte är relevanta. 
Play
Juridisk webb-TV med nyheter, analyser och praktiska tips från landets främsta experter. Ett enkelt sätt för dig som bolagsjurist att hålla dig uppdaterad på de senaste nyheterna och undvika dyra misstag. Våra experter ger varje månad sin analys.
Expertkommentarer
Med våra Expertkommentarer får du varje månad skriftliga analyser med praktisk vägledning som hjälper dig att agera rätt i krävande situationer.
Varje månad får du uppdateringar kring nya lagar och regler samt expertens analys och vägledning kring vad detta får för konsekvenser för berörda. Regelverken ändras frekvent och vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad för att kunna fatta rätt beslut.
Praxis
Lexnova Praxis är lättanvända digitala handböcker där du hittar alla centrala rättsfall och ett antal lagbeslut som samlas på ett ställe för att underlätta hämtning av information. Få hjälp och vägledning för att lösa specifika juridiska frågor.


Pris alla tjänster: 1 år 11 760 kr

Vem ansvarar för vad när det kommer till frågor om dagvattenhantering? Flera aktörer kan vara inblandade och dagvattenhantering omfattas av ett flertal regler så det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad på vad som gäller. 

Vi vill hjälpa dig på vägen och se till att du vet vilka regler som gäller när, förståelse för vad de innebär i praktiken och verktyg att hantera dem. Därför ger vi dig möjlighet att se tre av våra senaste webbinarier som berör området dagvattenhantering på olika sätt on-demand för halva priset!

För 
endast 4 485 kr (ord. Pris 8 970 kr) får du en grundläggande genomgång av rättslig reglering för dagvattenhantering och tillsyn från olika perspektiv, uppdaterar dig på nya lagändringar och får ta del av tydliga praktiska exempel.

Få tillgång till tre av våra senaste webbinarier om dagvatten on-demand för att du inte ska missa något

Detta ingår:
Dagvattenhantering har kommit allt högre upp på agendan men omfattas av ett flertal regler och det är mycket att hålla koll på. Johanna Lindqvist går igenom de grundläggande reglerna och Malin Ljungdahl illustrerar detta med tydliga praktiska exempel. Efter webbinariet är du uppdaterad på det senaste inom dagvattenhantering och har verktyg att hantera komplicerade frågeställningar och gränsdragningar. Läs mer
Vatten är en förutsättning för samhällsbyggnad och vid årsskiftet trädde förändringar i 6 § LAV i kraft. Stöter du på frågor om allmänna vattentjänster i din yrkesroll? Få en genomgång av lagändringarna och deras betydelse. Annika Carlsson och Gilbert Nordenswan från juristfirman Nordenswan Carlsson går igenom aktörer och deras roller enligt lagen om allmänna vattentjänster i frågor om verksamhetsområden, dagvattenhantering och avgifter. Läs mer
När är kommunen skyldig att inrätta verksamhetsområde för dagvatten? – Genomgång av rättsläget och senare års praxis
Få en genomgång av senaste praxis i fråga om kommuners skyldighet att inrätta verksamhetsområde för dagvatten. Johanna Lindqvist går igenom när behovet av allmän dagvattenanläggning anses uppstå med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön och vad som avses med samlad bebyggelse. Du får också en genomgång av hur en prövning av avgiftsskyldigheten går till och vad kommunen respektive fastighetsägare måste visa vid en sådan prövning. Läs mer
Detta ingår:

Dagvattenhantering har kommit allt högre upp på agendan men omfattas av ett flertal regler och det är mycket att hålla koll på. Johanna Lindqvist går igenom de grundläggande reglerna och Malin Ljungdahl illustrerar detta med tydliga praktiska exempel. Efter webbinariet är du uppdaterad på det senaste inom dagvattenhantering och har verktyg att hantera komplicerade frågeställningar och gränsdragningar. Läs mer
Ansvar för vattenfrågor i samhällsplanering – vad innebär förändringarna i LAV?
Vatten är en förutsättning för samhällsbyggnad och vid årsskiftet trädde förändringar i 6 § LAV i kraft. Stöter du på frågor om allmänna vattentjänster i din yrkesroll? Få en genomgång av lagändringarna och deras betydelse. Annika Carlsson och Gilbert Nordenswan från juristfirman Nordenswan Carlsson går igenom aktörer och deras roller enligt lagen om allmänna vattentjänster i frågor om verksamhetsområden, dagvattenhantering och avgifter. Läs mer
När är kommunen skyldig att inrätta verksamhetsområde för dagvatten? – Genomgång av rättsläget och senare års praxis
Få en genomgång av senaste praxis i fråga om kommuners skyldighet att inrätta verksamhetsområde för dagvatten. Johanna Lindqvist går igenom när behovet av allmän dagvattenanläggning anses uppstå med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön och vad som avses med samlad bebyggelse. Du får också en genomgång av hur en prövning av avgiftsskyldigheten går till och vad kommunen respektive fastighetsägare måste visa vid en sådan prövning. Läs mer

Nu får du tillgång till våra tre senaste webbinarier om dagvatten on-demand för att du inte ska missa något

Vem ansvarar för vad när det kommer till frågor om dagvattenhantering? Flera aktörer kan vara inblandade och dagvattenhantering omfattas av ett flertal regler så det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad på vad som gäller. 

Vi vill hjälpa dig på vägen och se till att du vet vilka regler som gäller när, förståelse för vad de innebär i praktiken och verktyg att hantera dem. Därför ger vi dig möjlighet att se våra tre senaste webbinarier som berör området dagvattenhantering på olika sätt on-demand för halva priset! 

För
endast 4 485 kr (ord. Pris 8 970 kr) får du en grundläggande genomgång av rättslig reglering för dagvattenhantering och tillsyn från olika perspektiv, uppdaterar dig på nya lagändringar och får ta del av tydliga praktiska exempel.

TRE WEBBINARIER OM DAGVATTEN ON-DEMAND

Behöver du veta vad som har hänt kring dagvattenhantering? Då har vi lösningen för dig

Lexnova håller dig uppdaterad på nya lagar och regler när du behöver det

TRE WEBBINARIER OM DAGVATTEN ON-DEMAND

Behöver du veta vad som har hänt kring dagvattenhantering? Då har vi lösningen för dig

Lexnova håller dig uppdaterad på nya lagar och regler när du behöver det