PLAY

 Straffrätt

Pris: 2990 kr ex moms

Del 1. Beaktande av den tilltalades låga ålder. Del 2. Gripande, anhållande och häktning