PLAY

 Processrätt

Pris: 2990 kr ex moms

Skiljemannarätt och mest om skiljeklausulers omfattning med utgångspunkt från ett rykande färskt avgörande från HD.