PLAY

 Processrätt

Pris: 1490 kr ex moms

Del 1. Två nya HD domar om ersättning för viss rörelseskada och bevisbördan för culpa. Del 2. Praktisk metod för bevisfrågor