PLAY

 Processrätt

Pris: 2490 kr ex moms

Del 1. Interimistiska åtgärder enligt 15:3 RB. Del 2. Strategisk processföring