PLAY

 Miljörätt

Pris: 1490 kr ex moms

Undersökningsplikten enligt MB i samband med förvärv av fastighet – andrahandsansvaret