PLAY

 Miljörätt

Pris: 1490 kr ex moms

Ersättningsrätt vid rådighetsingrepp i äganderätten på grund av miljöhänsyn.