PLAY

 Entreprenadrätt

Pris: 2490 kr ex moms

Hur ”Gotlandsdomen” och förändringar av riskfördelningen påverkar anbudskalkyleringen