PLAY

 Arbetsr��tt

Pris: 2990 kr ex moms

Lagf��rslag samt domar fr��n b��de AD och EU domstolen om bl a indirekt diskriminering vid krav p�� viss kl��dsel