PLAY

 Arbetsr��tt

Pris: 2990 kr ex moms

Lagf��rslag om nya regler f��r arbetskraftsinvandring samt domar om bl a avskedande vid hot och anst��llnings och befattningsskydd f��r f��r��ldraledig