PLAY

 Arbetsrätt

Pris: 1490 kr ex moms

Nytt prisbasbelopp, förslag om åtgärder mot svartarbete och nya AD domar, bland annat om tidsbegränsad anställning eller provanställning