PLAY

 Arbetsrätt

Pris: 2490 kr ex moms

Nya regler om särskilt anställningsstöd. Regeringsförslag om entreprenörsansvarslag, ny företagshemlighetslag och ny dataskyddslag samt nya domar.