PLAY

 Arbetsrätt

Pris: 2490 kr ex moms

Lagförslag samt domar från både AD och EU domstolen om bl a indirekt diskriminering vid krav på viss klädsel