PLAY

 Arbetsrätt

Pris: 2990 kr ex moms

Lagförslag samt AD domar om bl a uppsägning av arbetstagare vid ohälsa