PLAY

 Arbetsrätt

Pris: 2490 kr ex moms

Lagförslag om nya regler för arbetskraftsinvandring samt domar om bl a avskedande vid hot och anställnings och befattningsskydd för föräldraledig