PLAY

 Arbetsrätt

Pris: 1490 kr ex moms

Avskaffande av bortre gränsen i sjukförsäkringen och domar från AD, bland annat om omplaceringsskyldighet