EXPERTKOMMENTARER

 Straffrätt

Pris: 980 kr ex moms

Uppsåt vid förstadier, i ljuset av bland annat NJA 2017 s 531