EXPERTKOMMENTARER

 Straffrätt

Pris: 980 kr ex moms

Försvarardirektivet har implementerats i svensk rätt