EXPERTKOMMENTARER

 Skatterätt

Pris: 980 kr ex moms

Nya regler om ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag