EXPERTKOMMENTARER

 Insolvensrätt

Pris: 980 kr ex moms

Styrelsens ansvar för konkursbolags förpliktelser