EXPERTKOMMENTARER

 Insolvensrätt

Pris: 1490 kr ex moms

Återvinning av fastigheter efter avtalsbrott mot obligationsfinansiering