EXPERTKOMMENTARER

 Entreprenadrätt

Pris: 980 kr ex moms

NJA 2017 s. 237 – en rättslig analys av inträffandeprincipen