expertkommentarer

 Aff��rsjuridik

Pris: 2990 kr ex moms

Samtyckeskompetensens betydelse f��r bolagsorganens beh��righet och befogenhet