expertkommentarer

 straffratt

Pris: 2990 kr ex moms

”GPS puckarna” – straffvärdebedömning och påföljdsbestämning vid förberedelsebrott