play

 processratt

Pris: 2990 kr ex moms

Rätten att överklaga ett förvaltningsbeslut till förvaltningsdomstol – varför är den inte självklar?