webbinarier

 personuppgifter och integritet

Pris: 1495 kr ex moms

Bevarande och gallring av personuppgifter – hur bevarandetider fastställs och följs i praktiken