expertkommentarer

 offentlig upphandling

Pris: 2990 kr ex moms

Vad innebär påtalandeskyldigheten – om man får fråga?