expertkommentarer

 offentlig upphandling

Pris: 2990 kr ex moms

Tillämpliga bestämmelser vid offentlig upphandling