expertkommentarer

 nyttjanderatt

Pris: 2990 kr ex moms

Problem när parter i ett nyttjanderättsavtal inte preciserar avtalstid och uppsägning