play

 miljoratt

Pris: 2990 kr ex moms

Två nya HD domar om tolkningen av miljöbalken preskription/preklusion/samt strandskydd