expertkommentarer

 insolvensratt

Pris: 2990 kr ex moms

”Fri” nivå på skuldnedskrivning – eller krav på 25 procent?