expertkommentarer

 immaterialratt och marknadsratt

Pris: 2990 kr ex moms

Tvistelösning vid avtal rörande immateriella rättigheter – vilket forum gäller?