expertkommentarer

 immaterialratt och marknadsratt

Pris: 2990 kr ex moms

Miljöpåståenden i marknadsföring – uppföljning av ny praxis