expertkommentarer

 immaterialratt och marknadsratt

Pris: 2990 kr ex moms

Övergång av rättigheter till upphovsrätt – särskilt i konsultförhållanden