expertkommentarer

 familjeratt

Pris: 2990 kr ex moms

Är en hembudsklausul bindande för annan än den ursprunglige gåvotagaren?