play

 entreprenadratt

Pris: 2990 kr ex moms

Kan man tillämpa 6 kapitlet 3 § AB/ABT i ett upphandlat kontrakt utan att vidta en otillåten direktupphandling?