play

 entreprenadratt

Pris: 2990 kr ex moms

Hur ”Gotlandsdomen” och förändringar av riskfördelningen påverkar anbudskalkyleringen