play

 arbetsratt

Pris: 2990 kr ex moms

Två nya domar från Arbetsdomstolen om avskedande vid sexuellt ofredande och arbetsgivarens arbetsledningsrätt och vaccinationskrav