play

 arbetsratt

Pris: 2990 kr ex moms

Två nya AD domar om uppsägning av personliga skäl efter säkerhetsbedömning och arbetstagares lojalitetsåtagande