play

 arbetsratt

Pris: 2990 kr ex moms

Två nya AD domar om konkludent anställningsavtal och avskedande, ogiltigförklaring och statsimmunitet