play

 arbetsratt

Pris: 2990 kr ex moms

Två AD domar: Diskriminering av funktionsnedsatt person och anställningens bestånd vid tvist