play

 arbetsratt

Pris: 2990 kr ex moms

Nya regler i LAS och förtroendemannalagen och AD domar om avbryta provanställning och avskedande vid påståenden om oegentligheter