play

 arbetsratt

Pris: 2990 kr ex moms

Nya avgöranden om Arbetsdomstolens behörighet, betalningsföreläggande i arbetstvist och tvisteförhandlingskravet i arbetstvistlagen