play

 arbetsratt

Pris: 2990 kr ex moms

Nya AD domar om frågor om en arbetssökandes vandel och undanträngande av kollektivavtal