play

 arbetsratt

Pris: 2990 kr ex moms

Nya AD domar om egen uppsägning och primär förhandlingsskyldighet begreppet viktigare förändring