play

 arbetsratt

Pris: 2990 kr ex moms

Ny visselblåsarförordning och rättsfall från AD om förändring i anställning eller anställningavtal