play

 arbetsratt

Pris: 2990 kr ex moms

AD domar om begreppet arbetstid och rätt till lön enligt anställningsavtal